אודות

ד״ר חיים שקד

פרופ' חיים שקד הוא נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. כחוקר בעל ניסיון של 17 שנה כמנהל בית ספר, תחומי המחקר העיקריים שלו הם חשיבה מערכתית בניהול בית ספרי, מנהיגות הוראתית (מנהיגות פדגוגית), הכשרת מנהלים ורפורמות חינוכיות.

חשיבה מערכתית, בתמצית, היא גישה כֻּלִית (הוליסטית), העוסקת בשלם יותר מאשר בחלקיו. במקום לפרק את המערכת לגורמיה כדי להבינם, מרכזת החשיבה המערכתית את תשומת לבה בדרך בה החלקים השונים פועלים יחד ברשת מסועפת של יחסי גומלין. מנקודת המבט של החשיבה המערכתית יש להתבונן על ההשפעות ההדדיות בין מרכיבי המערכת לא פחות מאשר על מרכיבים עצמם, לשים לב לתבניות חוזרות של שינוי ולתהליכים ארוכי טווח ולא להסתפק במבט חטוף על התמונה העכשווית של המערכת, ולשאוף לראות את התמונה הכוללת.

בספרות העוסקת בניהול ומנהיגות, נחשבת החשיבה המערכתית לגישה יעילה במיוחד, ועל כן מומלצת כתפיסת עבודה למנהלים המובילים ארגונים מורכבים, בפרט בעידן של תמורות מהירות ותחרות הולכת וגוברת. למרות זאת, המחקר הקיים על השימוש בחשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית מצומצם מאד. מחקרו של פרופ' חיים שקד מבקש להשלים, ולו במעט, את הידע החסר על יישום החשיבה המערכתית במנהיגות חינוכית.

תחום נוסף בו עוסק מחקרו של פרופ' חיים שקד הוא המנהיגות ההוראתית (מנהיגות פדגוגית), בה ממוקד המנהל בשיפור ההוראה והלמידה בבית הספר. כמו כן חוקר פרופ' חיים שקד רפורמות חינוכיות, תוך התמקדות ביישומן של רפורמות אלה. בהקשר זה חוקר פרופ' חיים שקד בעיקר את תפקידם של מנהלי בתי ספר, כמו גם של מנהלי הביניים בבית הספר (רכזי שכבות, רכזי מקצוע וכדומה) ביישום רפורמות חינוכיות מסוגים שונים.

פרופ' חיים שקד פרסם מאמרים רבים בכתבי עת מובילים בתחום מינהל החינוך, כתב פרקים בספרים, וכן כתב וערך ספרי מחקר. הוא מרצה בקביעות בכנסים מחקריים ברחבי העולם. הוא מלמד סטודנטים וסטודנטיות בחוג לחינוך, בתכנית לתואר שני בארגון וניהול מוסדות חינוך, ובתכנית להכשרת מנהלים.